Yabancı Ehliyeti Türk Ehliyetine Çevirme Hakkında Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

30.06.2020 7:16


  • Sürücü belgesi alacaklar olanlar için 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, söz konusu maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynı şekilde aranmaktadır. Sadece diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır; fakat ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar aynen saklı tutulur.
  • Gerekli görülürse, Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilcilikler vasıtası ile sürücü belgesinin doğruluğu araştırılabilir.
  • Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.
  • Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları, motorlu bisiklet motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak için aldıkları sürücü belgelerine karşılık olarak B sınıfı ehliyet verilir. Eğer ehliyetlerinde söz konusu araçları römorkla kullanmaya yetkileri varsa BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki kalan tüm sınıf sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde ise eğitim ve sınav şartı da aranır.
  • Yabancı ülkeden aldığınız ehliyetin sınıfından farklı bir sınıfta ehliyet almak istediğinizde de mevcut yabancı ehliyetinizi Türk ehliyetine çevrilmiş olması gerekir.
  • Türk sürücü belgeleri ile değiştirilen yabancı ülkelerden alınmış ehliyetler, ilgili ülkeye geri gönderilir.
  • Eğer bu şartlara uymadan, yabancı ehliyetle araç kullanırsanız hakkınızda 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden işlem yapılır.

 

 

https://randevu.nvi.gov.tr/

Sosyal Medya