Hız Kuralları

12.02.2019 21:00


Sürücüler hızlarını;

·         Yol durumuna göre,

·         Kullandıkları aracın cinsine göre,

·         Yük durumuna göre,

·         Hava ve görüş durumuna göre,

·         Yoldaki trafiğin durumuna göre,

·         Trafik işaretlerinde belirtilen şartlara göre ayarlamak zorundadırlar.

Hız Sınırları

Motorlu araçların, karayollarında sürülmesine izin verilen, en yüksek hıza azami hız, sürülmesine izin verilen en düşük hıza da asgari hız denir. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri içinde, dışında, şehirlerarası bölünmüş karayollarında ve otoyollarda römorksuz araçlar için saatteki azami hız sınırı aşağıdaki gibidir.

  

Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı15 km/s, otoyollarda ise 40 km/s’tir.

İçişleri Bakanlığı, yol standartlarını dikkate alarak Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşünü alarak otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 km/s artırmayayetkilidir.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilirler.

Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte10 kmdaha düşüktür.

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte15 km.'nin üstünde bir hızla sürülemez.

Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.

Çeşitli araç cinslerine göre öngörülen azami hız sınırlarını, %10 nispetinde aştığı kontroller sırasında tespit edilen sürücülere işlem yapılmaz.

Geçme sırasında, geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine cezai işlem yapılmaz.

Hız kurallarını ihlalden ceza yazılan sürücülerden, o tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin, sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır.

Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tespit veya sürücüleri ikaz edici her türlü cihazın imal ve ithali ile araçlarda bulundurulması yasaktır. Cihaz bulunduranlar hafif para ve 4 aydan 6 aya kadar hafifi hapis, İmal ve ithal edenlere hafif para cezası ile 6 aydan 8 aya kadar hafifi hapis cezası verilir.

 

Sosyal Medya