Asgari Ücretin Net Hesabı

27.12.2018 21:00

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 191,88 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.Sosyal Medya