23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı

27.05.2020 15:17

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, finansman bonoları ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir.

Anılan Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 27/5/2020 - 14:03

 

https://www.gib.gov.tr/23/5/2020-tarihli-ve-2569-sayili-cumhurbaskani-karari-24/5/2020-tarihli-resmi-gazete-de-yayimlandi

Sosyal Medya